Glokom ( Göz Tansiyonu ) | SuperEyeLaser | فيمتوليزك وعمليات العيون وتصحيح البصر

Göz Merkezimize Hoş Geldiniz


  Whatsapp : 00905326508877

Glokom ( Göz Tansiyonu )

-Glokom ( göz tansiyonu ) göz içi basıncının yükselmesinden kaynaklanan görme sinirinin yavaş yavaş bozularak ölmesi ve teddavi edilmediği taktirde tam körlikle sonuçlanan ciddi bir göz hastalığıdır.

-Bu hastalığın önemi ve riski  sinsi olmasıdır. Herhangi bir şikayet yapmadan ve hastanın farkında olmadan sessizce ilerler. Eğer bulanıklık gibi şikayet hasta tarafından fark edilirse, durum çok ciddi ve riskli olmuş demektir. O yüzden hasta göz doktoruna hangi şiayetle giderse gitsin mutlaka göz tansiyonu ölçülmesi gerekir. Çünkü teşhis çoğu zaman tesadüfen konur.

-Gözün içinde aköz humor denen su mevcuttur. Bu göz suyunun gözün içinde normal bir dolaşımı bulunmaktadır. Bu su ilk önce irisin arkasında bulunan silyer cisimden salgılanır, sonra göz bebeğinin içinden geçerek irisin önüne geçer ve kornea ile irisin arasındaki açıda bulunan Schlemm kanalında emilir.
Bu suyunçıkış yolunda herhangi bir tıkanıklık veya direniş olursa su birikmeye başlar ve yüksek basınca neden olur. Bu yüksek basınç göz sinirine baskı yaptığı için hücreler teker teker ölmeye başlar. Bu aşamada -göz içi basıncı düşürülerek  hastalık tedavi edilmezse göz siniri tamamen ölür ve görme tam olarak kaybolur.

-Bu göz içi basıncı normal olarak 10-20 mm Hg arasında olması gerekir. Bundan daha yüksek değerler göz sinirine tahrip etkisi yapar.

-Glokom esas olarak iki tiptir : Birincisi açık açılı glokomdur. Buda glokom vakalarının %90 ‘ nı oluşturur. Burada iris ile kornea arasındaki açı açıktır, ancak göz suyunun çıkışında bir direniş söz konusudur. Bundan dolayı göz suyu  birikmeye başlar ve basıncı yükseltir. İkinci tip ise açı kapanması glokomudur. Burada iris ile kornea arasındaki açı çok dar veya kapalı olduğu için göz suyu çıkamıyor ve birikmeye başlıyor. Böylece yine göz içi basıncı yükselerek glokom hastalığı ortaya çıkar.  Bu açı kapanması bazen gözün genetik yapısından kaynaklanır, bazen de iltihap veya kitle sonucunda oluşur. Bazende şeker hastalığı veya retina damarlarının tıkanmasından meydana gelir. Ayrıca glokom bazen kortizon gibi ilaçlardan  meydana gelir.

-Nedeni ne olursa olsun göz tansiyonun tadevisinin temeli göz içi basıncını normal değerlere düşürmektir. Bu da çoğu zaman göz tansiyonu düşürücü damlalarla sağlanır. Eğer bu tedavi yetersiz olursa, lazer uygulamak veya cerrahi ameliyat yapmak gerekir. Bu lazer ve ameliyatın amacı ise göz suyunun çıkması için özel pencereler oluşturmaktır. Böylece göz suyu rahat bir şekilde çıkar ve göz içi basıncı normal değerlere düşer.

 

 

Bir yanıt yazın